...
Uplance | آپلنس
شتاب دهنده صادرات اینترنت محور
Uplance | آپلنس
شتاب دهنده صادرات اینترنت محور

شتابدهی

با توجه به ظرفیت محدود آپلنس جهت شتابدهی، در حال حاضر تنها امکان ثبت نام شرکت ها یا مجموعه هایی که در حوزه های ذیل در ایران مشغول به کار هستند وجود دارد:

1- برنامه نویسی ( تمامی زبان های رایج)

2- گرافیک ( تمامی حوزه های گرافیکی)

3- بازی سازی

در دوره شتابدهی تمامی زیرساخت های لازم برای کسب درآمد ارزی از بستر اینترنت توسط آپلنس فرآهم میگردد و همچنین آموزش های لازم و مکانیزم های رشد توسط منتورهای آپلنس ارائه می گردد.

مدل همکاری به صورت شراکت کاری در درآمد حاصله است و نیاز به هیچ گونه پرداخت هزینه اولیه برای ورود به دوره شتابدهی نمی باشد. این بدان معنا است که آپلنس بر روی بین المللی شدن کسب و کار شما و ارزی شدن درآمد شما  سرمایه گذاری میکند و هزینه های آن را می پردازد. این هزینه ها تنها زمانی گرفته خواهد شد که شما از این طریق به درآمد ارزی رسیده باشید. نسبت این شراکت به صورت پلکانی می باشد و پس از گذشت از مرحله رشد، به نسبت شراکت 10 درصد آپلنس و 90 درصد مجموعه شتابدهی شده می رسد.

در دوره شتابدهی لازم است تا یکی از افراد گروه، به مدت 2 تا 3 ماه در محل کار آپلنس حضور داشته باشد تا منتورینگ و آموزش ها به صورت کامل منتقل گردد، پس از طی این مدت زیرساخت های لازم  به مجموعه شتابدهی شونده منتقل میگردد.

جزئیات بیشتری از این دوره شتابدهی پس از بررسی درخواست ها به شرکت های متقاضی ارائه خواهد شد. در صورت نیاز به ورود به دوره شتابدهی آپلنس لطفا فرم ذیل را تکمیل نمایید.

  • مشخصات مجموعه

  • مثال: برنامه نویسی وب، اپلیکیشن، بازی سازی، گرافیک دو بعدی، موشن گرافیک، طراحی صنعتی و ...
  • تخصص(مثال: برنامه نویس php)تعداد(مثال: 4نفر) 
  • سوابق کاری مجموعه

  • به طور متوسط چند پروژه در تخصص ذکر شده در ماه انجام میدهید.
  • منظور درآمد ناخالص است، نه سود
  • موقعیت مکانی مجموعه

  • رابط

    فردی که برای انجام مذاکرات اولیه پاسخگو باشد.